30. aug, 2020

Het zonnelied

Mystici vertellen dat zij in de meest diepe lagen van hun innerlijk de zon vinden. De zon is ook het archetypische beeld in het Zonnelied van Franciscus en daarmee de vertolking in een symbool van een ervaring met drie niet van elkaar te scheiden dimensies; kosmisch, innerlijk en religieus, want het brengt de ziel tegelijkertijd in contact met de wereld, met zichzelf en met God.

Teresa van  Avila, spreekt vaak, van de goddelijke zon, die zich in het middelpunt van de ziel bevindt, en waarmee zij zowel  het diepste zelf als God bedoelt.