30. aug, 2020

Limiet

Hoogste, alvermogend, goede Heer,

Van Jou zijn de lof, de roem en de eer

en alle zegening.

Jou alleen, Hoogste, komen ze toe,

en geen mensenkind is waardig ze af te nemen.

De Allerhoogste heeft een ontoegankelijke dimensie,

dat heeft Franciscus ervaren.

Op het hoogste niveau is een grens, een limiet.

God heeft een eigen mysterie dat ons ontsnapt.

De ziel zoekt het onbereikbare en kan niet anders dan dit onbereikbare 

willen bereiken.

De mens kan zichzelf bedriegen op weg naar de eenwording, de kenmerken zijn: verwarring, irritatie, ongeduld, agressiviteit en dit alles jegens de Godheid.