25. aug, 2020

De mystica weet

'Aldus zat zij te wennen aan wat zij eens gemeend had diep te kennen. Een weten was verloren gegaan.'

De mystica weet dat de eenheid, de verbondenheid met dat wat grpter is, er altijd is, ondanks wanhoop, twijfel, gemis, dorheid.  Zij kent de aanwezigheid ook als die eenheid niet meer wordt gevoeld. Zelfs als de mystica een angstig vermoeden heeft dat die ogenblikken van mystieke vreugde nooit meer terugkeren.

'O, laat mij vrij, laat mij luid spreken, laat mij liefhebben, laat mij weer vrij.'

- Vasalis