9. aug, 2020

Een creatieve opdracht

Geloven is niet gewoon een keuze, een optie voor een bepaalde oplossing voor het probleem van het bestaan. Het is geboren worden voor een hogere vorm van leven, door te gehoorzamen aan de schenker van het leven, gehoorzamen aan de bron van leven. Geloven is instemmen met een creatieve opdracht die ons uit de dood doet opstaan.

- Thomas Merton