4. aug, 2020

Dat de mens Mij kan leren kennen

De Schepper sprak: Ik ben als een verborgen schat

Ik wil ontdekt worden,

En wel zodanig,

Dat de mens Mij kan leren kennen en dat

De mensen Mij in elkaar kunnen ontdekken.

- Inayat Khan