28. jun, 2020

Goddelijke interventie 3

De reis van je ziel is onvermijdelijk. Er komt een punt waarop stilstaan moeilijker wordt dan het volhouden van de reis, want je weet wat je opgeeft. Geef je over en laat God de stroom van je leven herordenen. Je verlaat je leven niet, je centreert je leven opnieuw... de ziel het eerst.

De oude mystici kenden de kracht die de woorden in elk gebed bevatten om hun ziel en het weten hoe je die woordenschat moet gebruiken in gebed  in genezing en in het doorgeven van genade in het werkelijk ontsluiten van de kracht van je ziel.

Zo kan het gebed van overgave 'Uw wil geschiede' worden vertaald tot de betekenis 'Ik vraag om de moed om mezelf uiit de weg te gaan, niet tussenbeide te komen in Uw plannen, zodat U genade en liefde vandaag door mijn handelen, woorden en daden kunnen stromen. Laat me ieder mens zien als een vitaal en gezegend deel van mijn leven. Laat iedere handeling en gedachte die ik vandaag heb allen dienen.'