28. jun, 2020

Goddelijke interventie 2

Indien een engel hem terzijde staat,

een voorspraak, een uit duizend,

om een mens zijn onschuld te kennen te geven,

dan zal Hij Zich zijner erbarmen en zeggen:

Bevrijd hem, dat hij niet in de groeve dale,

de losprijs heb Ik verkregen.

 

Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd,

dan zingt hij ten aanhoren van de mensen en zegt:

Ik had gezondigd en het recht gebogen,

maar het werd  mij niet vergolden;

Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeve,

en mijn leven verlustigt zich in het licht.

 

Zie, dit alles doet God,

tweemaal, driemaal met een mens:

zijn ziel terugbrengen van de groeve,

zodat hij bestraald wordt door het levenslicht.

- Job 33, 23