28. jun, 2020

Goddelijke interventie

Want god spreekt op een wijze,

of op twee, maar men let daar niet op.

In een droom, in een nachtgezicht,

Wanneer diepe slaap  op de mensen valt,

dan opent Hij het oor der mensen,

en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht,

om de mens van zijn doen af te brengen,

om hoogmoed van de man te weren,

om zijn ziel van de groeve te redden.

- Job 33 , 14