16. mei, 2020

De ware betekenis betekenis van Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren vertegenwoordigen het proces dat elk mens meemaakt, namelijk om vanuit het Goddelijk bewustzijn op Aarde  in te dalen en  weet op te stijgen. Elk mens  heeft bij zijn overlijden in wezen een Hemelvaart. Ook is  ieder mens  een gezondene ( Apostel). Talen verdelen de mensheid. De taal van het hart stijgt echter boven alle talen uit.

Hemelvaart en Pinksteren vormen een spiegel van elkaar. Op Hemelvaart viert de mensheid dat Jezus die geïncarneerd was op Aarde, opsteeg naar de Hemel en mij zo weer volledig verenigde met mijn Goddelijkheid op hogere niveaus van bewust zijn. Het was een beweging vanuit de materie, vanuit het aardse, naar het geestelijke naar de spirituele wereld. 

Overigens is zowel het leven op Aarde als het leven in de Hemel , Goddelijk. Hemelvaart symboliseert dan ook mijn vereniging met het Goddelijk. Op Pinksteren manifesteert zich de tegengestelde beweging. De gezondenen( Apostelen) mochten op het Pinksterfeest hun eigen Goddelijkheid ook op Aarde, in een menselijk  lichaam, volledig ervaren.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren is ook een bijzonder moment om samen te zijn en om vanuit het hart alles met elkaar te delen. Een goed moment om je scheppingskracht te ervaren en neer te zetten. Deel je beslissingen met anderen om ze manifest te maken. Je wordt daar niet voor uitverkoren, je moet er zelf voor kiezen. Want ieder mens is in wezen een gezondene die de boodschap van het hart en de Goddelijke liefde over kan dragen aan de medemens.