9. apr, 2020

God in ons

Wij zoeken God waar Hij niet is;  daarmee verlies  je tijd en raakt in de war en je leven komt niet echt van de grond. Maria Magdalena zocht bij het graf van de Heer; 'vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Je hebt hem al gevonden die je zoekt en je weet dat niet?

Je zoekt Hem buiten je, maar je hebt Hem in je binnenste. Je staat wenend voor het graf en je zoekt Mij. En ik ben binnenin, want je zielis Mijn graf, Mijn rustplaats. Daar binnenin rust Ik, evenwel niet dood, maar levend in eeuwigheid. Je ziel is mijn tuin. Je noemt Mij met recht een tuinman.

Mijn taak is het in de tuin van de ziel te werken, zodat daarin een rijke oogst van heilige verlangens kan opbloeien. Hoe? Je hebt mij in je en je weet het niet? Daarom zoek je Mij buiten je. Maar zie, hoer ben ik. Ik verschijn uiterlijk zichtbaar aan je, maar wel om je in je eigen innerlijk terug te voeren. Daar, binnenin je, zal je Mij vindeb. O, ik ben niet ver van je vandaan, zoals je meent. Ik benje zeer nabij. Zeg eens, wat kan iemand nader zijndan zijn eigen hart?

Wie Mij vindt, die vindt Mij in zijn hart. Daar is Mijn woning.