9. apr, 2020

Geloofsgeheim: de onzichtbare realiteit

Paulus- Het grote geheim van de 'tegenwoordigheid Gods  in ons door de genade'.

God is op verschillende manieren in de wereld aanwezig: 1. Door de heiligmakende genade die overal en voor iedereen aanwezig is. Helaas denken wij bij  de alomtegenwoordigheid van God eerder aan 'nergens'. Ook komt de goddelijle tegenwoordigheid in ons niet bij iedereen in gelijke mate tot vruchtbaarheid.' Je moet daarvoor diep doordrongen raken van dit geloofsgeheim.

2. Door bijzondere genaden  aan bevoorrechte zielen gegeven: zoals aan de mysticus Seuse(Suso)  zijn engelbewaarder zei: ' Richt uw ogen op uw borst en ge zult zien. En alsof zijn lichaam doorschijnend werd, zo zag hij  God in zin binnenste'  en aan Catharina van Siena; tot haar zei God eens: 'Gij zijt degene die niet is en Ik ben degene die is. Beschouw Mij in het binnenste van uw hart, gij zult weten dat ik uw Schepper ben, en ge zult gelukkig zijn.'

3. Uiteindelijk zullen wij in de hemel verenigd zijn met God. De overgang van dit leven naar het andere leven is een verheerlijking. God geeft het eeuwige geluk.