8. mrt, 2020

Het lied van Maria: de wereld op zijn kop

Het magnificat is  een bijzonder lied; de woorden van een meisje uit Nazareth markeren een keerpunt in de geschiedenis. Nu gaat God doen wat Hij al eeuwen heeft beloofd. Ze zingt: Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Maria ziet een vergezicht van een wereld die op zijn kop gaat.

www.zijlacht.nl Internationale Vrouwendag