15. jan, 2020

Visioen van liefde

Het zien van een visioen  maakt nog niet dat ik goed ben.

Dat word het pas als mijn liefde tot God erdoor toeneemt.

En in zover jouw liefde voor God er groter door wordt, richt zich dat visioen meer tot jou dan tot mij. Aan wijzen hoef ik dit niet te vertellen: zij weten het maar al te goed. Maar ik spreek tot  een eenvoudig iemand als jij, om je gerust te stellen en te bemoedigen. In de liefde immers zijn wij allen een,en God heeft me zeker niet getoond dat Hij mij meer liefde toedraagt dan aan de minste onder de zielen die zich in staat van genade bevinden.

- Julian of Norwich in: ' Als de liefde alles wordt 'vertaling Gerda Valkenborgh