28. dec, 2019

We houden van waarheid in kleine doses

We kunnen niet zoveel God incasseren. We kunnen gewoon niet omgaan met te veel waarheid die te snel op ons afkomt. We houden van ce waarheid, maar in kleine, controleerbare doses. We vinden het fijn om waarheid toe te passen wanneer en hoe we dat verkiezen en tegen wie we dat wensen te doen.

Tijdloosheid is de snelheid van God. Wij zijn degenen die niet kunnen omgaan met die snelheid in onze door tijd geordende wereld. Tijdloosheid is mystieke tijd Een plotselinge genezing bijvoorbeeld noemen we een wonder, omdat deze plaatsvindt buiten de wereld van de vijf zintuigen. Je ervaart God buiten tijd en ruimte - met de snelheid van het licht.