28. dec, 2019

Licht

Mystici zien de aanwezigheid van God overal en in alles. Op het moment dat Franciscus een mystieke ervaring waarin hij het goddelijke voelde, zag en hoorde in alles om hem heen, met inbegrip van al Gods schepselen. Hij zag dat God alles wat is had geschapen, en dat alles wat is een manifestatie is van goddelijkheid, vogels en mensen in egrepen.

Je bent volledig goddelijk. Die woorden kunnen spiritueel elegant klinken, maar zoals zo veel andere mooie mystieke leringen blijven ze hol totdat er in jezelf een licht opgaat en je deze waarheid in je lichaam, je hart en je geest voelt, zoals Franciscus het die dag voelde toen hij een werd met gehhel van Gods schepping.

Op een dag besefte ik dat waarheid licht is, zoals de mystici zeggen, en weinigen van ons kunnen leven met de snelheid van goddelijk licht. Weigen van ons kunnen bij het handelen elke minuut van de dag God in alles en iedereen zien. We kunnen die waarheid zo nu en dan bezoeken - misschien in een gedicht of in een retraite in de afzondering van een klooster waar we veilig worden omsloten  door een kleine ruimte en niet worden blootgesteld aan een zee van Gods volk - maar weinig zielen zijn sterk genoeg om voortdurende compassie, begrip, liefde, geweldloosheid en edelmoedigheid van geest en hart, woorden en daden voort te brengen.

Dat is echter wel wat er van iemand die in spirituele overeenkomst leeft, wordt verwacht - licht te laten schijnen waar geen licht is, maar niet te verwachten dat er in ruil daarvoor licht wordt teruggekaatst. Natuurlijk wordt licht altijd teruggezonden, maar een soort lijden houdt op wanneer we niet langer verwachten dat er licht wordt teruggezonden door allen die we onderweg helpen.