18. dec, 2019

Meer of minder Liefde

... zo is het ook begrijpelijk dat wij wensen dat God een minder glorieuze en veeleisende bestemming voor ons had ontworpen, maar dan vragen we niet om meer liefde maar om minder liefde. God traint ons. God is pas tevreden over ons als 'kunstwerk' als het zo is geworden zoals het moet zijn. Wij kunnen misschien wel wensen dat wij voor God van zo weinig belang waren dat Hij ons rustig onze natuurlijke impulsen liet volgen.  Maar God heeft een bepaald mens op het oog.

De liefde eist vervolmaking van haar object. Vriendelijkheid, die alles toelaat behalve dat haar object zou moeten lijden, is wat dat betreft de tegenpool van de liefde. God heeft geen onverschillige belangstelling voor ons welzijn. Geen seniele welwillendheid die slaperig wenst dat je op je eigen manier gelukkig wordt.

God is het verterend vuur van de liefde zelf; volhardend, heerszuchtig, zorgzaam, eerbiedwaardig, onverbiddelijk, veeleisend. De waarde die wij in het oog van de Schepper hebben gaat ver  uit boven wat wij verdienen. Maar ook boven wat wij wensen, behalve in ogenblikken van uitzonderlijke genade zijn wij geneigd die liefde af te wijzen.

God's hartstocht voor ons blijkt uit deze woorden:

' Mijn lievelingskind, gedurig moet ik aan hem denken.'

' Mijn hart keert zich om in mij.'