15. dec, 2019

Binnenklimast

Als we niet het hart hebben om van onszelf te houden, om van anderen te houden, hoe kunnen we dan van God houden? 

- is vijf maal daags je voorhoofd tegen de grond drukken genoeg om het opperste Wezen tevreden te stellen?

- is je woede uiten zodra iemand kritiek op onze godsdienst heeft of aan het bestaan van God twijfelt het bewijs dat je boven alles van God houdt?

Onze liefde voor God kunnen we alleen uiten door Zijn schepping lief te hevbben. Ik kom tot God wanneer ik bid, maar ook wanneer ik van jou houd. Wanneer ik de schoonheid van de dag en die van de nacht aanschouw. Wanneer ik naar wijsheid, rechtvaardigheid en oprechtheid streef.

Veel jongeren met een migratieachtergrond hebben last van hun binnenklimaat- onbehagen, identiteitsproblemen, sociaal- economische frustratie, onrechtvaardigheidsgevoelens vanwege discriminatie. Het moet lastig zijn te erkennen  dat je jezelf nog niet erkend voelt als volwaardig burger. Om te leven in een vijandige omgeving!

- Mohamed el Bachiri  De odyssee van Mohamed