15. dec, 2019

Grootsheid van de geest.

De openbaring is goddelijk, ze verlicht het hart, maar ze verblindt de bezetene die de logos( rede) niet gebruikt. Zonder voortdurend nadenken is het heilige geschrift niet te begrijpen. Zonder menselijkheid en universaliteit kunnen we niet beweren dat we op de weg zijn van het Alles, het Enige.

Durf je waarnemingen, daden, gedachten en paradigma's ter discussie te stellen. Taal, de boodschap, de juiste woorden zijn de voornaamste middelen om te strijden tegen verbaal of fysiek geweld, tegen de vijandigheid die we in ons hebben en moeten beteugelen. Een kind dat de woorden niet kan vinden om zich uit te drukken, reageert met schreeuwen of slaan. Als het mij niet lukt om duidelijk te maken wat ik voel of denk, voel ik me gefrustreerd. Een rijke woordenschat is de basis van alle rede.

Ik denk dat we een beetje meer filosoof zouden moeten zijn. Waarom? Omdat filosofie een terugkeer is naar de kernwaarden en naar iets universeels in elk menselijk wezen: het stellen van vragen. Alle filosofen poogden de diepere zin van ons bestaan te begrijpen. Ze probeerden te bepalen wat een goed leven is doorblijk te geven van wijsheid, door te strijden tegen onze angsten, door te aanvaarden dat we sterfelijk zijn en door te proberen zo ethisch en deugdzaam mogelijk te leven en te streven naar harmonie, humanisme en universalisme.

- Mohamed el Bachiri  De odyssee van Mohamed