9. dec, 2019

Kwantumsprong

De ervaring van Teresa van Avila met mystiek bewustzijn omschrijft zij als volgt: ' het intellect ( onze ratio) kon niet met haar mee gaan naar de hogere werelden. Onze ratio moet achterblijven, willen we de brug naar het mystieke oversteken. ' Men moet het intellect laten gaan en zich overgeven in de armen van de liefde, want Zijne Majesteit zal dan de ziel leren wat het op dat moment moet doen.'