27. nov, 2019

De goddelijke 'stem'

Als ik besef dat de wereld om mij heen zowel de plek is waar God zich verbergt als openbaart, dan kan ik niet langer een betekenisvol onderscheid maken tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, tussen het heilige en het profane. Een goddelijke 'stem' maakt dit in Handelingen 10 zeer duidelijk aan Petrus, die zich hier nogal tegen verzet.

Alles wat ik zie en ken is daadwerkelijk een uni- versum, dat ronddraait rondom een coherent centrum. Deze Goddelijke Aanwezigheid is uit op verbinding en gemeenschap, niet op scheiding of verdeeldheid - behalve als dat omwille van een nog diepere eenheid in de toekomst is.

Dit maakt een enorm verschil in de manier waarop ik door de wereld ga, hoe ik ieder mens die ik tegenkom tegemoet treed! Het is alsof allex wat teleurstellend en 'gevallen' leek, alle grote tegenslagen die enorme struikelblokken  voor de loop van de (mijn) geschiedenis hebben gevormd, nu gezien kunnen worden als een beweging die nog steeds betoverd en gedreven wordt door Gods liefde. Al deze dingen moeten op de een of andere manier bruikbaar zijn voor God en gevuld zijnmet potentie, zelfs als die dingen de vorm aannemen van verraad en kruisiging. 

Waarom en hoe zouden we deze wereld anders lief kunnen hebben? Niets, en niemand, hoeft uitgesloten te worden.