27. nov, 2019

Heelheid

Als ik het over 'mystiek' heb, verwijs ik naar een ervaringsgericht kennen in plaats van een kennen dat slechts gebaseerd is op een tekstboek of dogmatiek. Het verschil lijkt eruit te bestaan dat een mysticus de dingen in hun heelheid ziet. In hun verbinding, hun universele en goddelijke frame, in plaats van als afgezonderde eenheden. Mystici vatten, als het ware, het gehele gestalt in een plaatje, en gaan zo voorbij aan de manier waarop wij vaak naar het moment kijken, als een afgescheidenogenblik dat onderdeelbis van een opeenvolging. Hierin lijken ze meer op dichters en kunstenaars dan op lineaire denkers.

Beiden zijn nodig, maar sinds de Verlichting is de waardering afgenomen voor dit zien in het licht van het grote geheel. De mysticus werd beschouwd als 'excentriek' ( uit het centrum geraakt), daar waar je ook zou kunnen zeggen dat juist de mystici het meest gecentreed van allen zijn.