26. nov, 2019

Werkelijkheid

Het wordt te erg van binnen

Ik voel het aan de pijn,

Wijdopen zijn mijn zinnen

Ontzettend

Het zijn

------------

Overgevoeligheid is een veel voorkomend verschijnsel op de mystieke weg. Alles komt te hard binnen, het is alsof er geen grens meer is tussen mij en de buitenwereld. Want daar gaat het God om dat  mensen  hun identiteit niet langer vinden door zich af te grenzen van wat ze niet ( willen) zijn. In de omgang met God vindt een ontsluiting van de ego- grenzen plaats. God is te groot om binnen de mens te passen: Wij moeten als het ware naar buiten komen. Als God de mens rechtstreeks begint te beminnen, dan raken de gewone ordeningen van hun plaats.

Dat kan onthutsende psychische gevolgen hebben. Het zijn wordt ontzettend: ik word uit mijn voegen gedrukt  Door de werkelijkheid van het leven zelf. Alles komt te hard binnen, het is alsof er geen grens meer is tussen mij en de buitenwereld.