26. nov, 2019

Het leven voltrekt zich spiraalsgewijs

De tijd heeft zich gekromd.

Weer kom ik waar ik begon;

Verder

Ontmengd aan de bron.

----------

Geboorte en wedergeboorte zijn niet strikt gescheiden, maar vormen een continue proces van schepping. Ik kom verder, het gaat dus vooruit, de weg ontwikkelt zich in mij. Ontmenging roept bijbelse beelden op; van koren gescheiden van het kaf, van graan dat van onkruid wordt ontdaan. Allemaal beelden van Gods oordeel dat ons bevrijdt van onze ballast. Het ontmengingsproces duurt een leven lang. Steeds weer, op steeds diepere lagen van de ziel, raken wij van onzuiverheden bevrijd. De Bron zelf zuivert ons. Aan God leren wij het nieuwe leven.