26. nov, 2019

Genade

' Als het eb is zien wat de vloed bracht.'

God is een vloeiende ebbende zee, die zonder ophouden in al zijn beminden uitvloeit naar ieders nood en waardigheid.

- Ruusbroec