22. nov, 2019

Bevrijding van godsbeelden, oordelen, uiterlijkheden

De echte mysticus bevrijdt ons van alle godsbeelde, los van wat wij najagen , bevrijd van oordelen. Vrij van alle zien naar het uiterlijk alleen. 'Het wezenlijke is voor de ogen verborgen', zegt de vos in het sprookje De Kleine Prins van A. De St- Exupery.

Het numineuze doet ons verstillen. De stem vernemen in al wat leeft. 'Je wordt opnieuw mens, opnieuw geboren', zei Jezus tot Nicodemus, een Joodse leraar die luisterde. De mystici kunnen ons helpen om op het spoor te komen hoe God met mensen omgaat. Zij leren ons dat we ons moeten voorbereiden op een lange weg.

'De langste reis is de reis naar binnen', wist Dag Haamarskjöld. Ignatius maakt ons bewist dat de Aanwezige slechts stap voor stap in ons gaat leven. 'Hij onderwees mij', vertelt hij in zijn autobiografie.