18. nov, 2019

Woordkeus

In plaats van godsbeelden is het beter te spreken over godsbesef .

In de mystiek draait het om dit besef hebben van God.