12. nov, 2019

Peniël -Zijn aangezicht

Jacob worstelde met een engel en overwon, onder tranen smeekte hij hem om een gunst. Hosea 12: 3. Dit vers oppert dat Jacob won door te huilen en te smeken. Hij won toen hij wist dat hij verloren had. Zijn overgave was zijn overwinning.

Een worsteling met God ontstaat  over iets in Zijn Woord of met iets dat hij in mijn leven of in de wereld laat gebeuren en waar we moeite mee hebben ( zacht uitgedrukt). Door middel van de worsteling leer ik God beter kennen en kom ik meer gezegend uit de strijd. Waarbij  Jacobs vasthoudendheid om Gods naam en natuur te leren kennen goed uitkomt. Hij worstelt met wat hij niet kan zien en ontvangt uiteindelijk als antwoord dat Gods naam en natuur liefde is. God is een God die bereid is met ons te strijden tot het licht daagt.