12. nov, 2019

Zijn afdruk

'Al zoekend naar mijn liefde

Ga ik bergen op en langs oevers'.

De ziel die een aanvang maakt met haar zoektocht wendt zich dus niet van de schepselen af, maar onderzoekt ze alle intens met een aandachtige blik en ondervraagt ze gepassioneerd: hun antwoord is helder:  Hij is hier voorbijgekomen , zijn aanblik gaf ons schoonheid. Waarop Jan van het Kruis volgennd  commentaar geeft:  'Met groot gemak en in zeer korte tijd schiep God alle dingen en daarbij liet Hij in die dingen  een afdruk van Zichzelf achter. Hij schonk hun niet alleen uit niets het zijn, maar begiftigde hen bovendien met ontelbare gaven en krachten. Hij rustte hen uit met een bewonderenswaardige orde(...). De schepselen zijn als het ware een afdruk van Gods voetstap. In hen vindt men sporen terug van zijn grootheid, macht, wijsheid en andere goddelijke eigenschappen'.