4. nov, 2019

Een relatie onderhouden met een Kracht groter dan jezelf

De vijf zuilen - of  uitgangspunten van de islam:
1. De getuigenis in Allah en Zijn boodsschapper, nodigt uit tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Het is een herinnering aan keuzevrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid in denken, voelen en handelen.

2. De oproep tot het gebed, nodigt uit tot het starten en onderhouden van een dagelijkse, persoonlijke relatie met een Kracht groter dan jezelf, die inspireert tot persoonlijke groei en onbaatzuchtigheid. Een relatie en groei die zich oneindig ontwikkelt.

3. Het vasten, nodigt uit tot zelfreflectie. Het herinnert  aan een houding van eerlijkheid, zelfonderzoek en -inzicht.

4. De pelgrimage, nodigt uit tot het aanleggen van prioriteiten in je denken en doen op grond van de volgende maatstaven:
- draagt het bij aan het opbouwen van een relatie met een kracht Groter dan je Oude Denken(God)
- draagt het bij aan het opbouwen van een relatie met jezelf
- draagt het bij aan het opbouwen van een relatie met anderen

5. De zakaat, nodigt uit tot het onbaartzuchtig delen van financiële, emotionele, mentale en spirituele bronnen