28. okt, 2019

Komt een ander onze problemen oplossen?

Alle drie de monotheïstische religies kijken uit naar een toekomstig moment. Een moment waarop iemand komt. Een toekomst die onze wereld komt breken. Een volstrekt onverwachts moment. De figuur van de Messias staat voor alles wat gelovigen verwachten. Waar ze op hopen, van wie ze alles verwachten op een ontwrichtende, onmogelijk geachte manier.

Volwassen worden betekent de overtuiging loslaten dat een ander onze problemen wel zal komen oplossen.