20. okt, 2019

De ziel is kalm geworden

De wedergeboorte ervaring is een ervaring van heelheid, want de tegenstellingen in jezelf maar ook  je opvattingen over de werkelijkheid zijn geheeld. Je bent een mens geworden , de geboorte van de ' Ghemene mens' aldus Ruusbroec. Je bent nu een mens van vlees en bloed, en het hart van steen is het hart van vlees geworden.

Nu ben je klaar om te doen, wat jij alleen kunt doen en waarvoor jij naar de aarde kwam. Je bent 'dorevaert God'geworden: Hadewijch. Je voelt een nieuwe energie door je heen stromen. Het is de ervaring van een nieuwe identiteit. Je laat alle beelden en visioenen los, al waar je je aan hebt opgetrokken Volgt de alomvattende omvorming in liefde. Dit is geen 'instant' wedergeboorte ervaring. Maar op een dag wordt alles anders. Je komt thuis op de bodem van je ziel.

'Je moet opnieuw geboren worden', zegt Jezus tegen Nicodemus.