13. okt, 2019

Wat je nu kiest, zul je later hebben

Niet een idyllische hoop op een toekomstige hemel, maar een levende ervaring in het hier en nu. We kunnen over deze wereld, en haar wonden, heen springen en nog steeds proberen God lief te hebben. We moeten God door, in, met en zelfs vanwege deze wereld liefhebben.

We zijn gemaakt om deze wereld lief te hebben en te vertrouwen, 'om die te bewerken en erover te waken.' Franciscus  van Assisi was volledig thuis in deze geschapen wereld. Hij zag alle dingen in de zichtbare wereld als eindeloos dynamische en werkzame symbolen van het Waarachtige, een theater en een oefenterrein voor een hemel die in dit leven al in kleine doses voor ons beschikbaar is.

Met stenen deel je het bestaan, met planten deel je het leven, met dieren deel je  het gevoel en met engelen deel je het intellect, aldus Franciscus.