13. okt, 2019

Alle dingen

De dag van mijn spiritueel ontwaken was de dag dat ik zag en wist dat alle dingen in God waren en God in alle dingen.

- Mechteld van Maagdenburg

--------

God heeft de dingen lief door de dingen te worden.

Wij hebben God lief door ditzelfde patroon voort te zetten.

---------

God verbergt zich in de diepten en kan niet gezien worden zolang wij aan de oppervlakte van de dingen blijven - zelfs in de diepten van onze zonden.