11. okt, 2019

De menselijke ziel is te beïnvloeden

Het oude model; de preek, de biecht, het lineaire model, de verzakelijking,  heeft afgedaan. De oude woorden zoals zonde, vergeving, het kwaad, zegen en genade steken we in een nieuw jasje. Het thema is nu belangrijk met als doel het openen, het perspectief geven, inzichten oproepen, tot meer liefde in staat zijn, harmonischer zijn. We doen verslag van de wonden, onze wonden, en van waar het leven verkeerd ging; geheimen.

We willen iets veranderen, corrigeren; gevoelens van angst, verlies en hulpeloosheid, verlatenheid en afwijzing, we willen dat een heldhaftig bewustzijn naar voren komt. We reinigen onze kindertijd, de herinnering eraan;we onderzoeken  onze donkere, destructieve kanten, onze onverdraagzaamheid. We willen licht werpen op deze donkere plekken. Onze wonden hebben verzorging nodig anders veroorzaken ze een infectie en ziekte door de hele persoonlijkheid. 

We moeten ons eigen licht zien en ervaren. En geloven dat onze 'zonden' vergeven zijn.
Dat ze echt weg zijn.