11. okt, 2019

Een maatschappelijke spirituele wedergeboorte

Een maatschappelijk- spirituele wedergeboorte vraagt een verandering van onszelf, ons Godsbesef en ons wereldbeeld. Onze heilige weg is er één van integratie en samenwerking in plaats van versplintering en wedijver. We moeten onze gemeenschappelijke essentie zoeken en overbruggen.

Het mystieke pad moet leiden tot een ontwaken (het normale leven bestaat uit slaap en vergetelheid); de mystieke variant van de spirituele ervaring is de beste versneller van onze evolutionaire  verheffing. Een unieke ontwikkelingsweg voor zowel onszelf als de wereld: gelukzaligheid gepaard met creativiteit, vriendelijkheid en tolerantie transformeert tot verheffing van alle medemensen.

Hoe kunnen wij dit wonder in ons eigen innerlijk teweegbrengen? Door ons natuurlijke recht op een bestaan in tegenwoordigheid van de Geest te vragen.