11. okt, 2019

Een nieuw zelf genereren is het doel van elke religie

Mystiek is de brug tussen alle wereldbeelden. Het geeft een totaalbeeld en is de verbinding in een tijd van crises en veranderingen. Een totaalbeeld van een werkelijkheid die overeenkomt met zowel wetenschappelijke als spirituele inzichten. Het helpt te ontstijgen aan een zuiver zintuiglijke waarneming van onze wereld. Spiritualiteit stelt ons in staat verbindingen waar te nemen die voor de rationele wetenschap onzichtbaar zijn. Elk onderdeel is intrinsiek verbonden met het weefsel van het geheel. 

De kloof begint zich te sluiten. Wij zijn geroepen om onze eenheid te omhelzen in plaats van ons blind te staren op de verschillen. Voor een verbindingsherstel moeten we onze huidige denkbeelden en overtuigingen herijken. Ons fragmentarische wereldbeeld van dualiteit, strijd, tegenstreven en disharmonie is niet meer toereikend voor waar we heen moeten. We moeten ook de moed hebben ons leven onder ogen te zien, want alleen dan kunnen we die momenten in onszelf transformeren.