1. okt, 2019

De Verschijningsvorm

'Je moet je door Hem op Zijn weg laten brengen, al kost het je alles.'

De mens wordt tweemaal bij zijn naam geroepen, daarna vraagt de mens waarom en stelt God zich voor waarna Hij Zijn opdracht geeft. Eenzelfde verschijningsvorm van God komen we  in verschillende  gedeelten van de Bijbel tegen; een vaste vorm, waarin verteld wordt van een verschijning van God. Dit is belangrijk, want het laat ons zien, dat het God zelf is. En daardoor  weten we dat God met alle mensen geschiedenis wil schrijven.