29. sep, 2019

1.Zonde(n) in de identiteitsmystiek

Zonden zijn dan de negatieve daden waar we bewust voor kiezen.

Zonde is het bewust negatief handelen dat op zichzelf gericht is.

Zonde is het verlangen om pijn te veroorzaken omdat wij pijn hebben ervaren en anders straffen we iemand.

Zonde is het om geen verantwoordelijkheid nemen voor je leven.