27. sep, 2019

3. Dan zingt de man het uit

Maar als een van de vele engelen voor hem opkomt en hem uitlegt wat zijn plicht als mens is, dan zal God medelijden hebben en zeggen: 'Red hem, zodat hij niet zal sterven. Ik zal het hem vergeven.' Dan wordt zijn lichaam weer gezond, nog gezonder dan hij eerst was. Hij voelt zich weer net zo sterk als in zijn jeugd.

Hij bidt vurig tot God en Hij luistert naar hem. God is weer blij met hem, Hij spreekt uit dat deze man onschuldig is. Dan zingt de man het uit: ' Ik had verkeerd gedaan, dingen gedaan die God niet goed vindt. Maar ik heb niet devstraf gekregen die ik verdiende. God heeft mij gered van de dood. Nu wandel ik weer in het licht.

Zo doet God deze dingen. Hij doet dat misschien twee of drie keer met de mens. Zo wil Hij hem redden van de dood, zodat het levenslicht weer op hem valt.

- Job 33  23 - 29