27. sep, 2019

1. Ik ben mezelf al tot last

Heb ik gezondigd?

Heb ik iets misdaan, bespieder van de mens?

Waarom hebt u mij  tot mikpunt  gekozen ?

Ik ben mezelf al tot last.

- Job 7: 20