24. sep, 2019

Hemelse rijkdom

'Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.' Mat 6.21.31

'De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal heel uw lichaam duister zijn.'

'Directe kennis van de Grond kan niet verkregen worden behalve door Eenheid, en Eenheid verkrijg je door vernietiging van het ego dat zelf ziet, dat een barriere vormt in de Jij en de Dat.'

Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.