23. sep, 2019

Valse mystiek

Mystiek is als woord verwant met mysterieus; maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom gaat om een geheimzinnige, buitennissige en buitenzinnige ervaring, waarbij de grenzen van het normale leven wezenlijk worden overschreden, en wij in het a-normale terecht zouden komen. Dat zou bovendien een overdreven belang toekenning aan de ervaring, terwijl het juist de wortel is van alle valse mystiek om ervaringen te willen hebben; waarbij het dan vooral gaat  om dat laatste woord: 'hebben'.