18. sep, 2019

Zielswerk - vervolg

Een zeer actief zielsleven betekent niet het einde van een normaal fysiek leven. Door angst af te leggen verwerf je gelukzaligheid - geen volmaaktheid, niet het einde van problemen of strijd of moeilijkheden, omdat het leven die nu eenmaal met zich meebrengt. Maar zelfs te midden van alle problemen die de verplichtingen van het leven meebrengt kun je onbevreesd zijn.