18. sep, 2019

Zielswerk

Beschouw de ervaring van zuivering als een sauna voor de ziel. Stel je voor dat je alle gifstoffen van iedere negatieve emotie loslaat. Stel je voor dat de geuren van jasmijn of citroengras al je zorgen en angsten verjagen. Laat de hitte door alle fysieke pijnen of ziekten waar je aan lijdt, heen smelten.