18. sep, 2019

Zuivering

Zuivering van de ziel maakt deel uit van de reis van de mysticus. Je ziel zuiveren betekent dat je haar reinigt van alle aardse wrakstukken en schaduwenergieën op je pad naar verlichting. Zuivering is een proces dat zo natuurlijk is voor de ziel, dat zij, zelfs zonder dat je een voet op het spirituele pad zou zetten, haar eigen dynamiek in stand zou  houden door bewegingen van het geweten of door vragen te stellen over de betekenis van je leven.

Voor de bewuste zielenreiziger wordt de zuiveringstaak nauwgezetter, maar zij geeft ook meer voldoening en is verheffender, aangezien je bent bevrijd van een kleine, donkere ruimte waarin je  jarenlang opgesloten hebt gezeten. Gebruik de praktijk van zuivering als een genezingsritueel, of gebruik hem elke keer dat je de behoefte voelt om problemen door te werken.