15. sep, 2019

Plicht

'Dus ik krijg van mijn plicht, o, ,God, een klaar bericht.'

- Psalm 19,6

- Maarten 't Hart  De nachtstemmer