11. sep, 2019

Intimiteit

God is nader tot de ziel dan de ziel tot zichzelf.

- Augustinus