9. sep, 2019

Hoe God de ziel antwoordt

Dat ik hartstochtelijk van je houd komt uit mijn aard,
Want ik ben de liefde zelf.
Dat ik vaak van je houd komt uit mijn begeerte,
Want ik wens hartstochtelijk te worden bemind.
Dat ik  langdurig van je houd komt doordat ik eeuwig ben,
Want ik ben zonder begin en zonder einde.

- Mechteld van Maagdenbrug