9. sep, 2019

God is hier

Het goddelijke is altijd aanwezig - altijd. Weinig gedachten zijn zo troostrijk, maar nog minder zijn moeilijker te begrijpen. Hoe voelt Gods liefde?  Hoe kun je goddelijke liefde zo diepgaand ervaren dat je zonder aarzeling kunt zeggen: 'Het enige waarvan ik zeker ben in dit leven is dat ik door God word liefgehad? Mystici hebben vaak hun ervaring van goddelijke liefde door middel van poëzie uitgedrukt, aangezien de zintuigen en het denken de sensuele aanwezigheid van God als liefde niet kunnen bevatten.

De dertiende-eeuwse mystica Mechteld van Maagdenburg was een begijn, een ongewoon, radicaal type katholieke mystica. Ze schreef een aantal buitengewone gedichten die de verbinding tussen het menselijke en het goddelijke hart vastleggen. Haar gedichten kunnen je inspireren om in je eigen ziel  dicht bij deze liefde te komen.