8. sep, 2019

Transformatie ; De Burcht en de weg

Je hebt de reis naar binnen, dat is de Burcht*, en er is sprake van een proces, dat is de weg* die je gaat. De verandering van het innerlijk wezen van de mens is in deze fase zo ingrijpend, dat het verwoestende gevolgen heeft, als hij zich dan nog omwendt en zich met zijn oude toestand verbindt.

Het is als water en vuur. Water  reinigt  d.w.z bevrijdt van alle aardse bindingen. De fase van het vuur is de aanraking en verbinding met de Geest.

* het huis van de ziel

* levensweg